Gibraltar Non - resident

Rodzaj spółki Non- resident
Prawo Zwyczajowe
Minimalna państwowa Nie
Opłata ryczałtowa w ciągu roku  
Opodatkowanie przychodów zagranicznych Nie
Składanie zeznania podatkowego Tak, w formie skróconej
Standardowy spłacony minimalny kapitał GBP 2.00
Standardowy kapitał akcyjny GBP2,000.00
Minimalna liczba dyrektorów 1
Powszechnie dostępny rejestr dyrektorów Tak
Minimalna liczba akcjonariuszy 1
Akcje na okaziciela  Zezwolenie
Powszechnie dostępny rejestr akcjonariuszy Nie