Hong Kong

Rodzaj spółki Private Limited
Prawo Zwyczajowe
Minimalna państwowa US$ 350.00
Opłata ryczałtowa w ciągu roku  
Opodatkowanie przychodów zagranicznych Nie
Składanie zeznania podatkowego Tak
Standardowy spłacony minimalny kapitał HK$ 1.00
Standardowy kapitał akcyjny HK$ 1,000.00
Minimalna liczba dyrektorów 1
Powszechnie dostępny rejestr dyrektorów Tak
Minimalna liczba akcjonariuszy 1
Akcje na okaziciela  Nie
Powszechnie dostępny rejestr akcjonariuszy Tak