Marshall Islands

Rodzaj spółki Non  - resident
Prawo Zwyczajowe
Minimalna państwowa US$ 450.00
Opłata ryczałtowa w ciągu roku  
Opodatkowanie przychodów zagranicznych Nie
Składanie zeznania podatkowego Nie
Standardowy spłacony minimalny kapitał US$ 1.00
Standardowy kapitał akcyjny US$ 50,000.00
Minimalna liczba dyrektorów 1
Powszechnie dostępny rejestr dyrektorów Dobrowolne
Minimalna liczba akcjonariuszy 1
Akcje na okaziciela  Zezwolono
Powszechnie dostępny rejestr akcjonariuszy Nie