Panama

Rodzaj spółki Non-resident
Prawo Cywilne
Minimalna państwowa US$ 250.00
Opłata ryczałtowa w ciągu roku  
Opodatkowanie przychodów zagranicznych Nie
Składanie zeznania podatkowego Nie
Standardowy spłacony minimalny kapitał US$ 1.00
Standardowy kapitał akcyjny US$ 10,000.00
Minimalna liczba dyrektorów 3
Powszechnie dostępny rejestr dyrektorów Tak
Minimalna liczba akcjonariuszy 1
Akcje na okaziciela  Zezwolono
Powszechnie dostępny rejestr akcjonariuszy Nie obowiązkowy