United Kingdom

Rodzaj spółki Resident Ltd
Prawo Zwyczajowe
Minimalna państwowa -
Opłata ryczałtowa w ciągu roku  
Opodatkowanie przychodów zagranicznych 19% - 30%
Składanie zeznania podatkowego Tak
Standardowy spłacony minimalny kapitał GBP 1.00
Standardowy kapitał akcyjny GBP 1,000.00
Minimalna liczba dyrektorów 2
Powszechnie dostępny rejestr dyrektorów Tak
Minimalna liczba akcjonariuszy 1
Akcje na okaziciela  Nie
Powszechnie dostępny rejestr akcjonariuszy Tak