Uruguay

Rodzaj spółki SAFI
Prawo Cywilne
Minimalna państwowa 0,3% z mienia podstawowego
Opłata ryczałtowa w ciągu roku  
Opodatkowanie przychodów zagranicznych Nie
Składanie zeznania podatkowego Tak
Standardowy spłacony minimalny kapitał US$ 2,500.00
Standardowy kapitał akcyjny US$ 50,000.00
Minimalna liczba dyrektorów 1
Powszechnie dostępny rejestr dyrektorów Nie
Minimalna liczba akcjonariuszy 1
Akcje na okaziciela  Zezwolono
Powszechnie dostępny rejestr akcjonariuszy Nie